gogoras...

Kader Ortaklığı ve Yeni Bir Gelecek İçin

Gogoras Ajans ve Danışmanlık Hizmetleri

Temsillere Metalar Dünyasında Tanınabilirlik Kazandırmak, Kader Ortağı Olmak İstiyoruz

Yeni Gelecek

Dijitalgogoras

Neler yapıyoruz?

Hakkımızda

Gogoras herhangi bir sebeple belirsizliğin, kaosun, karanlığın içinde var olanı “yaşamda kalmak”, “yaşamı(nı) geliştirmek”, “kendine ait bir kaderi süreklilik içinde yaratabilmek”, “yaşamı paylaşılabilir an’ların içinde kalıcılaştırmak”, “temsillere metalar dünyasında tanınabilirlik kazandırmak”, “kimliklerin yeniden üretimini sağlamak”, “başlangıçları ve tüm deneyimleri özgül deneyimler olarak biriktirmek ve kuşaklar arasında bağ kurmak” için ortaya atılmış olumlama ve yüceltme etkinliğinin adıdır.

Gogoras bu yüzden her zaman kabuk değiştirmeyi, değişmeyi, yenilenmeyi, başkalaşmayı, özgülleşmeyi, karakter kazanmayı, entegrasyonu hedef alan tüzel kişi ve kurumları iş-ortağı seçer. İş-ortağıyla projeler, kurumsal yapılanmalar, araçlar ve düşünceler geliştirir. Amacı sadece ne iş-ortağının memnuniyeti ne maddi kazançtır; bütün bunlarla birlikte gogaras’ın anlamına uygun bir özgül iş-ortaklığı geliştirmektir.

Şeffaflık ve Dürüstlük

Şeffaflık ve dürüstlük ilkemiz; tüm süreçlerin iş ortaklarımızın denetimine, gözlemine ve bilgisine açık bir biçimde yapılmasını ve ilerlemesini ifade eder.

Bilimsel ve Stratejik

Sezgiselliğin yanında bir de özellikle bilimsel bir çalışmaya güveniyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Bu yüzden her yaptığımız çalışmanın bir formülü ve bir alt mekanizması vardır.

Nasıl Çalışırız?

Araştırma

Araştırmacıyız; sizi ilk tanıdığımız andan itibaren dijital ve fiziksel kurumsal geçmişinizi araştırır bu doğrultuda analizler yaparız.

Geliştirme

Araştırmadan elde edilen verilerin toplanmasından sonra, iş-ortağımızda beraber geliştirme süreçlerine başlarız ve iş-ortağımız ile paylaşım içerisinde fikirler üretiriz.

Uygulama

Uygulama; dijitalleşmenin başlangıcıdır. Araştırma ve geliştirme adımlarından sonra fiziksel ve dijital verilerinizi işleriz. Uygulanabilir, kullanılabilir ve sürdürülebilir hale getiririz ve size sunarız. Geliştirme iş ortağımızla ömür boyu devam edecek bir adımımızdır.

gogoras
Kader Ortaklığı ve Yeni Bir Gelecek İçin

Ajans ve Danışmanlık