gogoras...

Gogoras - Kurumsal

Gogoras

Gogoras her zaman kabuk değiştirmeyi, değişmeyi, yenilenmeyi, başkalaşmayı, özgülleşmeyi, karakter kazanmayı, entegrasyonu hedef alan tüzel kişi ve kurumları iş-ortağı seçer. İş-ortağıyla projeler, kurumsal yapılanmalar, araçlar ve düşünceler geliştirir. Amacı sadece ne iş-ortağının memnuniyeti ne maddi kazançtır; bütün bunlarla birlikte gogaras’ın anlamına uygun bir özgül iş-ortaklığı geliştirmektir.

Şeffaflık ve Dürüstlük

Şeffaflık ve dürüsltlük ilkemiz; tüm süreçlerin iş ortaklarımızın denetimine, gözlemine ve bilgisine açık bir biçimde yapılmasını ve ilerlemesini ifade eder.

Bilimsel ve Stratejik

Sezgiselliğin yanında bir de bilimsel bir çalışmaya güveniyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Bu yüzden her yaptığımız çalışmanın bir formülü ve bir alt mekanizması vardır.

Takım Çalışması

99

İş Zamanlaması

99

Planlama

99

Gogoras’ın Türkçe’de ya da dünya dillerinde doğrudan bulunabilecek bir anlamı yok. Biraz zorlanırsa Baskça’da hatırlama(k) anlamına gelen gogora sözcüğüyle ya da “go go ras” adında bir müzik grubuyla ilişkilendirilebilir. Fakat bu ilişkilenmelerin hiç biri doğrudan Gogoras Ajans ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin gogoras ismini nitelememektedir.

Gogoras herhangi bir sebeple belirsizliğin, kaosun, karanlığın içinde var olanı “yaşamda kalmak”, “yaşamı(nı) geliştirmek”, “kendine ait bir kaderi süreklilik içinde yaratabilmek”, “yaşamı paylaşılabilir an’ların içinde kalıcılaştırmak”, “temsillere metalar dünyasında tanınabilirlik kazandırmak”, “kimliklerin yeniden üretimini sağlamak”, “başlangıçları ve tüm deneyimleri özgül deneyimler olarak biriktirmek ve kuşaklar arasında bağ kurmak” için ortaya atılmış olumlama ve yüceltme etkinliğinin adıdır.

Gogoras bu yüzden her zaman kabuk değiştirmeyi, değişmeyi, yenilenmeyi, başkalaşmayı, özgülleşmeyi, karakter kazanmayı, entegrasyonu hedef alan tüzel kişi ve kurumları iş-ortağı seçer. İş-ortağıyla projeler, kurumsal yapılanmalar, araçlar ve düşünceler geliştirir. Amacı sadece ne iş-ortağının memnuniyeti ne maddi kazançtır; bütün bunlarla birlikte gogaras’ın anlamına uygun bir özgül iş-ortaklığı geliştirmektir.