gogoras...

Satış Sonrası Hizmetler

Gogoras her bir iş-ortağını özel ve özgül olarak kavramaya çalışır. Bu yüzden ilk olarak temel stratejisini ve taktiğini, danışanının kurumsal oluşumuna, sektörüne, gelişimine ve dinamiklerine odaklar. İş-ortağını bir şirket kurmanın kolaylığı ile marka yaratmanın ve markayı sürdürülebilir bir gelişim içinde yaşatmanın zorluğu arasındaki gerilimden kurtarmak için uygun bir konuma yerleştirir. Böylece iş-ortağını gerçekçi ve doğru çözümlerle başlangıç yapmaya veya sürecini sağlıklı devam ettirmeye teşvik eder. Yani yeni süreç yaratmanın ilk adımının potansiyellerin gerçekçi ve doğru şekilde aktüelleştirilmesinden geçtiğini, iş-ortağı ile paylaşır. O halde Gogoras sadece iş-ortaklarının karşısında bir şirket olarak değil, müşterek olarak vardır. Tam da bu yüzden Gogoras, sadece müşterekliğini baştan kabul edecek iş-ortağıyla birlikte, beklentileri karşılayacak yeni süreç oluşturmanın ve belirlenen hedefe ulaşmanın, vizyon & misyonunun gerçekleştirilmesinin peşine düşer.

İlk aşamadan sonra Gogoras iş-ortağına “marka” demeyi bırakır, “markamız” demeye başlar. Çünkü bu aşamadan itibaren süreç tamamen yapısal bir dönüşüme uğrar. Nasıl mı?

1. Markamız adına yapılan özgün başlangıç girişimine uygun olarak Gogoras, en kısa sürede dört farklı konjonktürel durum raporu hazırlar.

i) Dünyada ve Türkiye’de markamıza ait pazarın genel ve özel konjonktürel durum raporu
ii) Dünyada ve Türkiye’de markamıza ait pazardaki rakip firmaların genel ve özel konjonktürel durum raporu
iii) Markamızın pazardaki yeri, olmasını istediği yer ve olanaklarına dair konjonktürel durum raporu.
iv) Taktiksel ve stratejik hedeflere dair konjonktürel durum raporu.

2. Markamız adına hazırlanan raporlara uygun olarak “verili durum” ile “teorik hedefler” arasındaki makası kapatmak ve böylece markamız adına sürdürülebilir pazar gelişimini yakalamak için “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli planlamalar yapılır.

3. Markamızın kısa, orta, uzun vadeli planlamalarına binaen taktik ve stratejik hareketler için uygun mekanizmalar kurulur.

Markamız ve Kader Ortaklığımız İçin...