gogoras...

Web Projeleri

Gogoras her bir danışanını özel ve özgül olarak kavramaya çalışır. Bu yüzden ilkin temel stratejisini ve taktiğini, danışanının kurumsal oluşumuna, gelişimine ve dinamiklerine odaklar. Danışanını bir şirket kurmanın kolaylığı ile marka yaratmanın ve markayı sürdürülebilir bir gelişim içinde yaşatmanın zorluğu arasındaki gerilimden kurtarmak için uygun bir vasata yerleştirir. Böylece danışanını gerçekçi ve doğru çözümlerle başlangıç yapmaya teşvik eder. Yani bir marka yaratmanın ilk adımının potansiyellerin gerçekçi ve doğru şekilde aktüelleştirilmesinden geçtiğini, danışanı ile paylaşır. O halde Gogoras sadece danışanlarının karşısında bir şirket olarak değil, müşterek olarak vardır. Tam da bu yüzden Gogoras, sadece, müşterekliğini baştan kabul edecek danışanlarla birlikte marka oluşturmanın ve pazarda markanın vizyonunun ve misyonunun gerçekleştirilmesinin peşine düşer.

Web Yazılımları

• Gogoras “web tasarım”, “web uygulamaları”, “web tabanlı özel yazılım” gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm yazılımları bir bütün olarak ele alır.

• Web yazılımları sadece “kod yazmak” ya da “ara yüz tasarlamak” olarak görülemez.

• Web yazılımları danışan kurumun istekleri, ihtiyaçları ve uygulama alanlarına göre geliştirir.

• Web yazılımları danışan kurumun beklentilerini aşmayı hedefler ve ona göre sonuçlandırılır.

• Web yazılım süreci öncesinde Gogoras farklı çözümler sunar, projenin en iyi şekilde sonuçlanması için gerek kreatif gerekse dijital yenilikler açısından tasarlanan işleri en ince ayrıntısına değin gerçekleştirir.

• Web uygulamasının tasarımından içeriğine, hızından mobil uyumluluğuna kadar tüm aşamaları titizlikle denetlenir, kontrol edilir, yenilenir.

E-Ticaret
Neden e-ticaret, neden e-ticaretle gelişmek?

• En genel tanımıyla ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım, satış ve pazarlama, dağıtım ve ödeme işlemlerinin internet üzerindeki web sitelerinden yapılmasına elektronik ticaret (e-ticaret) denir.

• E-ticaret kapalı ya da açık bilgisayar ağları ile gerçekleştirilir. Günümüzde çoğunlukla güvenliği artırılmış açık bilgisayar ağları yapılmaktadır.

• E-ticaret özellikle KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin) tarafından, dünya ticaretinde daha fazla yer almak için tercih edilmektedir.

• E-ticaret ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödemelerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

• E-ticaret üreticileri ve tüketicileri, özellikle KOBİ’leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlıdır ve tercih edilir.

• E-ticareti bu kadar gözde kılan unsurlar arasında; e-ticaretin, şirket ile hedef kitlesi arasındaki doğrudan ilişki sağlaması, pazarlamacılara istedikleri bilgileri sunması, hızlı ve düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor olması sayılabilir. Diğer olumlu unsurlar arasında ise dağıtımda kolaylık ve ucuzluk, tüketici ile daha rahat etkileşim, anında geri dönüş, dikkat çekicilik, küresel pazarla tanışma, 24 saat hizmet ve anında satış yer alır.

Tüketiciler e-ticaret sitesinden ne bekler?

• Konuya vakıf olmayanlar e-ticareti “evde, bilgisayarının başında” yapılan bir iş olarak değerlendirirler. Halbuki, online bir alışveriş sitesini hayata geçirmek; tasarımdan yazılıma, pazarlamasından müşteri hizmetlerine kadar fiziki bir mağaza açmaktan daha zor bir hal bile alabilir. Bu nedenle konuya hâkim iyi bir firmadan danışmanlık almak ve mümkünse e-ticaretin gerekliliklerini kavrayıncaya kadar, ürün ve hizmetlerin ulaşımını kademeli olarak artırmak gerekir. Tüketiciler bir e-ticaret sitesinden ürün hakkındaki gerçek bilgileri, ürünün iade kabul koşullarını, garantisini, referanslarını, güvenli alış-veriş olanaklarının neler olduğunu bilmek ister. Tüketicinin güvenini kazanmak tek başına ürünün kalitesine bağlı değildir. Bu yüzden e-ticaret ürün kadar hizmetlerin niteliğine, hızına, müşteri memnuniyetine odaklanmak zorundadır.

Kurumsal Portal

Kurumsal portal, internet üzerindeki web portallarına benzer bir mantıkta oluşturulan ve bir şirket için özel olarak tasarlanan, genelde kurum özelindeki sunucular üzerinde barındırılan, şirkete özel süreçlerin yürütüldüğü, istenilen bilgilerin yayınlandığı tek bir kaynak altında yayınlanan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu tür yapılar, hızlı büyüyen ve geniş çalışan ağına sahip şirketlere büyük yarar sağlamaktadır. Portal sayesinde özellikle dağınık yapıdaki ve çok sayıda çalışanı olan işletmeler için ortak bir platform oluşturulmaktadır. İstenilen tüm bilgiler, ortak kullanıma açılarak çeşitli kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu sayede firmanın iç iletişimi artar, zaman tasarrufu sağlar, çalışanların verimliliği artar.

• Kurumsal portaller intranet olarak tabir edilen, sadece kurum içi personelin erişimine açık ve genellikle tüm şirketi ilgilendiren bilgilerin, formların ve belirlenen süreçlerin yürütüldüğü web sayfalarından oluşan lokal internet yapısıdır. Genel olarak Intranetler dışarıdan yani internet üzerinden erişime kapalıdır. Dışarıdan erişmek isteyen personel için VPN altyapısı kullanılabilmektedir.

• Kurumsal portal sadece şirket içinde çalışacak diye bir zorunluluk yoktur. Bu firmaların bayi, dış tedarikçi veya taşeronlarının portal üzerindeki belirli yerlere ulaşmaları, buralara belirli bilgiler girmeleri, buralardan bazı şeyleri görmeleri istenebilir. Bu amaçla Extranet olarak isimlendirilen yeni bir yapı kurulabilmektedir. Extranetler, belirlenen yetkiler dahilinde, istenilen kişilere kullanıcı adı ve şifre verilerek hizmete açılabilir.

• Kurumsal portal sayfaları ilk bakışta şirket veya organizasyon içi süreç ve bilgi akışını sağlayan basit web sayfaları gibi gözükür. Kurumsal bilgi portalleri şirketin ihtiyaçları doğrultusunda doğru dizayn edilirse ve tüm kullanıcıların düzenli ve aktif kullanmaları sağlanabilir ise verimlilik artacak ve yapılan işlerin süresi oldukça kısalacaktır. Bir kurumun kendi çalışan personeli, ticari ortakları, satış kanalları ve de müşterileri arasındaki iletişimi tek noktadan sağlayacak ve tüm entegrasyonu yönetebileceği en pratik ve kullanışlı yapıdır.

Kurumsal Portalların Bazı Özellikleri ve Avantajları

Kurumsal portal uygulaması olarak belirtilen bazı yazılımlar, belirtilenlerin aksine internet portalı olmaktan öteye geçememektedir. Bunun sebebi, geliştirilen tasarımın, kurumsal portallerde mutlaka bulunması gereken bazı özellikleri karşılamıyor ya da kısmen karşılıyor olmalarıdır.

• Form ve süreç yönetimi: Şirketinizde basılı olarak kullanılan çeşitli form süreçleri, portal üzerindeki dijital ortama aktarılır. Bu sayede kâğıt üzerinde gerçekleşen bazı işlemlerin iletişim süresi hızlandırılırken, hem de maliyetlerinizin düşmesi sağlanır. Kurumsal bilgiler kişilerin özelinden bağımsız kalır ve bilgilerin her koşulda kurumun arşivinde kalması sağlanır. Mesela, şirketten ayrılan bir çalışanla birlikte bazı bilgileriniz de yok olup gitmez. Şirket prosedürleri portal üzerinden yayınlanabilir.

• Arama: Kurumsal bilgi portallerinin içerisinde arama yapılmasına imkân tanımalı ve arama sonuçları kullanıcıya anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır. Aramanın doğru sonuçları en kısa sürede vermesi önemli kriterlerden bazılarıdır.

• Navigasyon: Karışık haldeki bilgileri doğru düzenleyebilmek için çeşitli gruplamalar yapmak ve bunları hiyerarşik bir düzende sunmak intranet yapısı oluştuktan sonra geçen sürede dağılmasını ve karmaşayı engeller. Kullanıcıların menülere ve içeriğe çabuk ulaşması, navigasyon kısmının kolay kullanılabilir ve anlaşılır olması önemli bir kriterdir.

• Uygulama ve ERP entegrasyonu: Şirketin intranet üzerindeki süreçlerine ve uygulamalara tek noktadan erişimi hedefleyen kurumsal portal, kullanıcılara merkezi, bütünleşik ve de performans açısından tutarlı bir ortam sağlamalıdır. Bu nedenle içerik yönetimi ve şirket içerisinde kullanılan ERP veya diğer uygulama entegrasyon imkanları büyük önem taşımaktadır. Portal üzerinden aranan ve erişilen bilgilerin tek bir ara yüzden anında işlenebilmesi ve ilgili uygulamalar ile tutarlı olmasının sağlanması gerekmektedir.

• Kaynak Tasarrufu: Portal, ortak bir bilgi sunmayı amaçladığı için, aynı bilginin tekrar farklı kişiler tarafından girilmesine izin vermez. Portal üzerinde merkezi ve daha etkin bir kontrol ortamı oluşturulur. Gereksiz kaynak tüketimi azaltılır, içerik yönetimi ilgili bölümlere dağıtılır ve üretilen içeriğin anında istenilen kişilerin veya grupların hizmetine sunulması sağlanır. Örneğin; bazı raporların e-mail ile her gün gönderilmesi yerine, portal üzerinde yayınlanması hem zamandan hem de kaynak kullanımından önemli bir tasarruf yaratır. Kısacası, tüm kurumsal içerikler, ilgili birimlerin elinin altında bulunur.

• Güvenlik: Kurumsal portal üzerindeki güvenlik önemli diğer konulardan biridir. Portal kendi kodu içeresinde belirli bir güvenlik mekanizması içermeli aynı zamanda da portal ile entegrasyon sağlayan uygulamalar için de güvenlik altyapısını korumalıdır. Dışarıdan erişimler var ise buna özel güvenlik önlemleri mutlaka alınmalıdır.

• Kişiselleştirme ve özelleştirme: Portal, farklı kullanıcılara özel (kurum çalışanları, bayi veya iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler vs. gibi) çeşitli kullanıcı gruplarına, belirli temalar çerçevesinde kişiselleştirilmiş ve kendine özel sayfa ve menü imkânları sunmaktadır.

Kurumsal portalda kullanılabilecek içeriklerden bazıları

1. Kurumsal Haberler
2. Ana sayfada haber ve duyurular (maille yapılan günlük veya haftalık duyuruların yerine)
3. İK Duyuruları (Doğum, Evlilik, Vefat, Atama / Yeni personel bilgileri, doğum günü vs.)
4. Personel Arama (Dahili Telefon, Departman Bilgileri, vs.)
5. Etkinlik Takvimi (Genel ve Birim kullanıcılarına özel)
6. Birime Özel veya Genel Anketler
7. Farklı firmalar ile yapılan iş birliklerini – indirim ve kampanya anlaşmalarını listeleme
8. Kullanıcıların kurum içi hizmet veya satın alma taleplerinin yönetilmesi
9. Masraf ve Avans Talebi, onaylar sonrası ilgili sisteme veri kaydı
10. Organizasyon Yapısı ve şeması
11. Toplantı kararları ve görev yönetimi
12. İK uygulaması ile entegre personel izin yönetimi
13. Tatil girme-gözlemleme-onaylama (şayet yönetici ise)
14. Çeşitli devlet kurumlarında kullanılan gerekli evrakların intranetten basılması
15. Çalışan profilleri (istenilen bilgilerin listelendiği bölüm)
16. Şirket içi e-eğitim
17. Faydalı linkler
18. Alım-Satım ilanları (çalışanların kendi aralarında takip edecekleri cep telefonu – araba vs.)
19. Günlük yemek listesi (yemekhane veya catering firmalarından gelen listenin yayınlanması)
20. Kullanıcıya özel yetkilendirilmiş satış bilgileri veya istek raporlar
21. Paylaşımlı doküman kütüphaneleri
22. Kurumsal Form, Şablon, Logo gibi bilgilerin yayınlandığı alt sayfalar

Markamız ve Kader Ortaklığımız İçin...